آموزش زبان آلمانی

 

🔵 آموزش زبان آلمانی مدرسه مهندسی هوافضا و مکانیک🔵 

 

🔵 با تاثیر از دانشگاه صنعتی آخن (RWTH) و دانشگاه صنعتی مونیخ (TUM) 🔵


🔵 تکیه بر دانش و توانایی های علمی جمعی از نخبگان و پژوهشگران در داخل و خارج از کشور 🔵

 

👇مشاوره رایگان و پیش ثبت نام 👇