تولید کننده رنگ زنگ و رنگ ایزوگامی برای اولین بار در دنیا

1
 

انــواع رنگهای سـاختمـانی و صنعتـی تخصصـــی

 

تولید انواع رنگهای تخصصــی مطابــق با نیـــاز واحدهای صنعتی

رنگ زنگ و رنگ ایـــزوگـامی بــرای اولیــــــن بار در کشــور

رنگ پلاستیکــی، واش پرایمــر، آستــری زینگ ریچ اپوکســی

رنگ رویه پلی اورتال دو جزئی، رنگ میانه و رویه اپوکسی دو جزئی

 

اعمــال رنـــــــگ بر روی سطــوح زنــــگ زده و چـــــــــرب

بدون نیـــاز به سند بلاســـت و سنبــــاده کاری و وایـــربــروس

 

بیش از ۱۱ سال تجربــــــــه در زمینــــه صنایـــــــــع رنـــگ

بیش از ۱۵ نوع رنگ و ۱۰ تاییده جهانـی، بهترین ها را از ما بخواهید

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان تماس بگیرید

 

« شماره تماس : ۰۹۱۱۱۱۹۱۴۶۹ »