تیم معماری مارلا، طراحی داخلی و دکوراسیون

 

معماری و دکوراسیون داخلی در فضاهای اداری و تجاری و مسکونی

مجـــری دکوراسیون داخلی با اجرای بهتـرین layout

طراحـــی داخلی مدرن و طراحی مبلمان و اکسسوری

 

شعـــــار مارلا خلــــق یک زنــــــدگی شـــــاد

 

بازســــازی و اجرا، معمـــــاری و اجرا فاز یک و دو

طــراحی، اجرا و بازســـازی فضــای داخلـــــی و بیـــــرونی

استاندارســازی محیـط و ترسیـم فضـای خلاقــانه

مشـــاوره | طراحــــی | اجــــرا و پشتیبــــــــانی

این یعنی مارلا شما را در هیچ مرحله ای تنها نمیگذارد!

برای مشــاوره و راهنمایی خلـــق رویای خود باما تماس بگیرید

 

۰۹۱۰۰۰۱۹۱۷۱   –   09057907780

۰۲۱۲۸۴۲۷۸۸۰   –   ۰۲۱۲۸۴۲۷۶۶۰