اعطای نمایندگی فروش لوازم یدکی موتور سیکلت در سراسر کشور

جذب نمایندگی فروش محصولات گروه صنعتی کارینو

گروه صنعتی کارینو فعال در تولید لوازم یدکی موتور سیکلت

درنظر دارد جهت مدیریت عمده فروشی قطعات و لوازم تولیدی خود
در مناطق مختلف مدیر فروش و نمایندگی انحصاری اعطا نماید

روغن موتورسیکلت – انواع لنت موتور سیکلت و…
لوازم یدکی برقی موتور سیکلت ۱۵ ردیف محصولی

با پشتیبانی کامل و دقیق – بدون محدودیت حتی برای خانم ها

چند مزیت عالی لوازم یدکی: تاریخ انقضا ندارد، در تمام مناطق استفاده دارد
از مد نمیفتد، کهنه نمیشود، ارزش آن روز به روز افزایش میابد و…

 

در صورتـــی کــه تمایــل بـه سمــت مدیریـــــت فـــــروش

و نمایندگـــی انحصــاری داریــد فـــــــــــــــرم زیــر را پـر کنیـد