کسب و کار

 

ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای کسب و کار

 

آموزش مدیران ارشد

افزایش توانمندی و مهارت‌های تحلیلی و تصمیم‌گیری

آموزش برای مدیران میانی

استراتژی تجاری، تداوم کسب و کار، مالی، مهارت‌های ارتباطی و…

آموزش برای مدیران عملیاتی

استراتژی بازاریابی عملیاتی، تحقیق و توسعه، مدیریت و سرپرستی منابع انسانی

آموزش توسعه فردی

رهبری جامع، مدیریت کسب و کار،مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های زندگی

 

به پشتوانه بیش از ۲۱ سال سابقه مدیریتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر نمایید