درباره komeyllwire

توضیحات بیشتر

صنایع مفتولی کمیل تولیدکننده انواع توری حصاری ، فنس ، گابیون، سیم خاردار خط و حلقوی، مفتول گالوانیزه گرم و مفتول گالوانیزه سرد، مفتول سیاه و مفتول روکشدار جهت استفاده در تولید ماسک جراحی و انواع صنایع بسته بندی