اخذ اقامت در کشور انگلستان ازطریق تاسیس نمایندگی

⭐️ گروه وکلای مهاجرتی وستکین در حال حاظر به دنبال ایجاد همکاری با شما می باشد ⭐️گروه وکلای مهاجرتی وستکین یک موسسه حقوقی در زمینه مهاجرت به انگلستان مستقر در مرکز لندن، دارای تیمهای کاری در تمامی زمینه های حقوق مهاجرت شامل

ویزای سرمایه گذاری در انگلستان، ویزای کارآفرینی انگلستان، ویزا تحصیلی( تی یر۴) انگلستان است.

وکلای ما آماده کمک و مشاوره به شرکت های صنعتی و تجاری در تمامی زمینه های مهاجرتی از درخواست ویزا به وزارت کشور تا راه اندازی کسب و کار می باشند.

یکی از برنامه های مهاجرتی که میتواند برای شرکت های ایرانی مناسب باشد اخذ اقامت در کشور انگلستان از طریق تاسیس نمایندگی می باشد.


بر این اساس :

👈🏻 متقاضی میبایست توسط یک شرکت، با پیشنیه مالی مطلوب که بیش از یک سال از زمان تاسیس آن گذشته باشد، جهت نمایندگی آن شرکت و جهت انجام امور

تجاری مذکور در طرح کسب و کار معرفی گردد.

👈🏻 متقاضی باید دارای سمت مدیریت باشد.

👈🏻 متقاضی نمیتواند خود بیش از ۴۹% مالکیت سهام آن شرکت را در اختیار داشته باشد. (درصد مالکیت مطلوب ۳۵% می باشد)

👈🏻 شرکت مذکور میبایست دارای حجم مطلوبی گردش مالی باشد، به نوعی که این موضوع قابل اثبات باشد که قابلیت پرداخت حقوق مناسب به نماینده خود در

کشور انگلیس را دارد.

👈🏻 همسر متقاضی اجازه کار و فرزندان، اجازه تحصیل خواهند داشت.

👈🏻 متقاضی میبایست طرح کسب و کار شرکت مادر را دنبال نماید.

👈🏻 متقاضی پس از گذر دوره سه ساله اول و دوره دو ساله دوم، قابلیت درخواست پذیرش دائم ارائه خواهد داد.


خدمات ثبت شرکت، راه اندازی کسب و کار، حسابداری و هر آنچه برای ایجاد کسب و کار موفق نیاز می باشد نیز ارائه می گردد.

 

👇🏻 در صورت جذاب بودن این برنامه ی مهاجرتی و تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه و برنامه های دیگر با ما تماس بگیرید 👇🏻