بهترین شرکت خدمات حسابداری در مشهد

« شرکت همیار محاسب پارسه مشهد، مشاوره رایگان »

 

طراحی و استقرار سیستـــم های مالـی شـامل حسابـــداری مالـــی و صنعتــی

اجــــــرای سیستـــم محاسبـــه بهای تمـــام شده به همراه روشهای مــربوطه

طراحی و بهیه ســازی ساختار مالی شـــرکت ها و تــدوین چـــارت ســازمانی

جـذب، آمــوزش عملی و کـــاربردی و معـرفی حسابداری همراه با دوره کارورزی

تهیــه و تنظیــــم بودجه نقــــدی و بودجـــه عملیاتـــی و تطبیـــــق بودجه

بروز رسانی حساب ها و اسناد حسـابداری-حســابرسی داخلــی و رفـــع مغایرت

تحلیــل گری و مشـــاوره مـالی ومالیاتــی، تهیــه و تنظیـــم اظهارنامه مالیاتی

روشهــا و دستــورالعمل های مربوطــه، پیگیــری امور مالیاتی شرکتها و اشخاص

تنظیــم و تحـــریر دفاتر قــانونی و پیــگیری مربوطــه و دفــاع و ارائه لایحـه

اخــذ مفاصا حسـاب از ســازمان تامین اجتماعی، طرحهای توجیهـی و اخـذ وام

 

برای مشاوره رایگان از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید

 

واتساپ : ۰۹۱۰۸۲۹۵۶۰۳      شماره تمـاس : ۰۵۱۳۸۴۲۱۲۵۸

 

مشـــــاهده وبســـــایت : www.parseacc.com

صفحــه اینستــــــاگرام : hamyarmohasebparse