بیمه تکمیلی سامان

https://niksadarman.ir/

💝 ارائه بهترین طرح‌ های بیمه تکمیلی 💝

بیمه تکمیلی انفرادی، بیمه تکمیلی خانواده و بیمه تکمیلی گروهی

پرداخت ۹۰ درصد هزینه های درمان !

پوشش هایی نظیر دندانپزشکی، آزمایشات پزشکی، ویزیت، دارو و غیره

تا ۹۷ میلیون تومان !

ارائه بیمه تکمیلی بدون بیمه پایه (تامین اجتماعی و…)

👇🏻 برای شرایط پرداخت و دریافت تخفیف خرید، فرم ذیل را تکمیل نمایید 👇🏻