مطمئن ترین چسب نمای ساختمان

5

چسب مگااستـــون، مطمئـــن تریــن چسب نمای ساختمـان

 

اتصال انواع سنگ های ساختمانی با قدرت اتصال و چسبندگی بسیار بالا

پورسلن، گرانیت، تروارتن و اسلب بر روی زیرساخت فلزی سیمانی و بتنی

 

اتصـــال مادام العمر هر مدل سنـگ به هر ابعاد و ضخــامت

قدرت کششی بالا و تحمل فشار وزنی بالای هشتاد مگاپاسکال

 

با دوازده ســال حضـور موفـق در حـوزه صنعــت ساختمـان و معماری

دارنده بالاتریـــن گواهــــی نــامه هـای داخلـــی و بیـــن المللــی

دارنـده تائیدیــــه از مرکــــز تحقیقات راه، مسکـــــن و شهرســازی

دارنده تاییده نانو مقیـاس از مرکـز نانومتریـک ستـاد نــانو تکنولــوژی

 

بقـــــا در نمــا بــا چســــب مگااستــــــــون

 

وبسایت : www.megastone.ir اینستاگرام : megastone.co@

۰۲۱۸۸۴۱۳۹۸۶۰۲۱۸۸۴۷۱۸۳۰۰۹۱۹۱۳۷۷۷۳۶