دیجیتال مارکتینگ

⭐️ دوره جامع دیجیتال مارکتینگ ماهان ⭐️

این دوره فراتر از تربیت دیجیتال مارکتر ، شما را تجهیز به مهارت ها و توانایی های مدیریت دیجیتال مارکتینگ خواهد کرد


افزایش توانایی و مهارت تدوین ، اجرا و مدیریت استراتژی های بازاریابی اینترنتی مدیریتی

💥 دیجیتال مارکتینگ ابزاری برای دستیابی به مرزهای ناپیدای بازار 💥

 

 

* آموزش کاربردی، مهارتی اصول بازاریابی و بازاریابی دیجیتال

 

* آموزش مهارت و دانش لازم جهت استفاده از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ


* آموزش تولید محتوا بر اساس نیاز سنجی و بازار هدف

 

* آموزش اصول مدیریتی در دیجیتال مارکتینگ و رهبری تیم


* آموزش انتخاب شبکه های اجتماعی متناسب و نحوه بازاریابی شبکه های اجتماعی

 

* آموزش استفاده از روش ها و ابزارهای تحلیل بازار و تدوین استراتژی


* توانایی راه اندازی کمپین های بازاریابی اینترنتی و آنالیز آنها


* توانایی به کارگیری ابزار های مدرن مدیریت ارتباط با مشتریان

 

👇🏻 مشاوره رایگان دوره جامع دیجیتال مارکتینگ 👇🏻