مرکز مشاوره مدیریت مازه

 

کارگاه پرورش مذاکره کننده حرفه ای

 

مخاطبــان کارگـــاه:

مدیران ارشد اجرایی، مدیران میانی، مذاکره کننده گان مستقل

مـدرســان: #دکتر_چیمن_سلیمی و #دکتر_نوید_ابولیان 

آموزش کاربردی و عملیاتی / مدت زمان ۴۰ ساعت در ۵ هفته

آغاز از جمعه ۴ دی ماه ۱۳۹۹ / مبلغ سرمایه گذاری شما ۴.۵ میلیون

ترکیب مهارت‌های مدیریتی و روانشناختی

ثبــت نام زود هنگــام تا تاریــخ ۱۵ آذرماه ۱۳۹۹

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر نمایید