گروه دندان پزشکی لبخند سفید انقلاب

انجام کلیــــه خــــدمات دنــــــدان پـــــــزشکی

 

با حضـور کادر مجرب زیبایی و جراحــی و ویزیت رایگـان

عکــس P.A رایگــان – درمـــان ریشـــه – هـرکانال ۷۰۰

ترمیــــــم ۶۰۰ تــا ۷۰۰ – لمینـــت هـر واحـــد ۴۵۰۰

کــــــامپوزیــــت زیبایـــی هـر واحـــد ۶۰۰ تــا ۸۰۰

ایـمپلنــــت کــــره ای بـا روکــــش ۵ میلیـــــــون

روکــــــش از ۱ میلیــــون تا ۳ میلیــــون تـــــومان

دســت دندان از ۵ میلـــیون تا ۱۵ میلیـــون تــــومان

 

آقای دکتر انصاری -آقای دکتر حضوری – خانم دکتر رزاقپور

بــا بیش از ۱۰ سـال سابقه ایمپلنت و خــدمات درمانی

 

جهت کســب اطلاعات بیشتـر با شماره های زیر تماس بگیرید

 

۰۲۱۶۶۹۳۸۳۳۹  –  ۰۹۳۷۹۹۷۲۷۴۴