بیمه کمک رسان ایران

به منظور تامین خدمات کمک رسانی بیمه گزاران

 

دسترسی شبانه روزی به خدمات، راهنمایی پزشکی شبانه روزی

مشاوره و راهنمایی پزشکی تلفنی و تصویری

معرفی پزشک، بیمارستان و مراکز تشخیصی در سراسر ایران

اخذ پذیرش از بیمارستانها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد

نظارت پزشکی بر درمان، تهیه دارو و وسایل پزشکی کمیاب، اطلاع رسانی

تامین مستقیم هزینه درمان و تشخیص در مراکز طرف قرارداد

جبران سریع خسارت در سایر مراکز، سازماندهی انتقال پزشکی زمینی و هوایی

اخذ نظریه دوم پزشکی، سازماندهی ترخیص، تهیه و تنظیم اسناد پزشکی

بهره مندی از ۲۵۰۰ مرکز درمانی طرف قرارداد در سراسر کشور

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر نمایید