میزکار مجازی ایرانیان

راهکاری نوین در ارائــه و دریافت خدمـات تخصصی آنلایـــن

 

ما راهــــی نویـن و جذاب برای کـــاهش هزینـــه های شما یافتــه ایم

برونسپـــاری و دورکـــــــاری را با خدمات متمایــــز ما تجربـــه کنیـد

 

متخصصان و کارشناسان عزیز:

به راحتـــی در هر زمـــان و مــکان از تخصص خود استفاده کرده و کســب درآمد کنید

نویسندگان و مترجمان، بازاریـابی، حسابـداری، گرافیک و هنر، وب سایت و اپلیکیشن و…

هر تخصصـــی که داریـــد در وبسـایت میزکــار مجــازی ایرانیــان کـــــــار هسـت!

 

کارفرمایــان و مدیــران عزیز:

متخصصـــان مورد نیاز خود را در اختیـار گرفته، در هزینه های بالاسری و نیروی انسانـی

صرفــه جــویی کــرده و در بــازار رقابتـــــی امـروز از رقبــــای خود پیشی بگیریـــد!

کـارفرمایان عـزیـز، هــــــــزاران نیــــروی متخصــص آمـــاده کــــــار هستنـــــد

 

وبسایت میزکــار مجازی ایرانیــان : w w w . i r a d e s k . c o m

 

شماره تمــاس : ۰۹۱۲۷۷۱۸۴۰۶  –  آدرس ایمیــل: info@iradesk.com