خدمات مالی و حسابداری

💥 گروه تخصصی حسابداران خبره 💥

صفر تا صد امور مالیاتی

ثبت نام کد اقتصادی

ثبت نام ارزش افزوده

اخذ گواهی ارزش افزوده

تنظیم و ارسال گزارش فصلی

تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

ارسال مالیات حقوق

حسابداری مالیاتی

تهیه صورت های مالی

تحریر دفاتر قانونی

دفاعیه مالیاتی

حسابرسی صورتهای مالی

قرارداد رسمی با عضو جامعه ‌حسابداران رسمی ‌ایران

گزارش فورس حسابرسی

تاییدیه جامعه حسابداران رسمی ایران

تهیه صورتهای مالی

گزارش حسابرسی مناقصات

ثبت در سامانه سحر و پردیس و جام

حسابرسی سفارت به زبان انگلیسی

پیش حسابرسی تامین اجتماعی


www.instagram.com/_iagpa

www.iagpa.com 🌏

۰۲۱۷۲۰۴۵ ☎️