تخریب ساختمان فلزی و بتنی و خاکبرداری

1399/05/19
گود برداری، تخریب ساختمان، پیاده کردن نقشه فونداسیون با دوربین، اجرای قالب بندی) با ...
ادامه مطلب