وبلاگ

kian_mobtaker | 1396/11/21 | ۰ نظر

وینکولر (کولر پشت پنجره ای)

وینکولر تبخیری کمپ در ۲ ظرفیت m3/h 2500 و ۴۰۰۰ در یک مدل روبرو زن عرضه می‌گردد. قابل نصب در پشت پنجره یا هر سکوی مناسب فلزی مستقر در خارج از بنا و بدون استفاده از کانال می‌باشد. وینکولر کمپ مجهز به الکترو موتور فن از نوع فیشباخ با کنترل ساده در ظرفیت m3/h 2500 و فوق هوشمنددر ظرفیت m3/h 4000 عرضه می‌گردد. مصرف برق آن‌ها،به‌طور متوسط ۱۲% برق مصرفی کولرهای‌گازی در سرمایش برابر می باشد.

پیام بگذارید