وبلاگ

bankmoshtari1 | 1397/08/28 | ۰ نظر

رول کاغذ حرارتی

رول کاغذ حرارتی نگار مورد استفاده برای موارد زیر است:
۱- رول کاغذ حرارتی ATM بانکی
۲- رول کاغذ حرارتی صندوق فروشگاهی
۳- رول کاغذ حرارتی دستگاه POS
۴-رول کاغذ حرارتی ترازو

پیام بگذارید