اکسا ؛ حامی پناهجویان

موسسه بین المللی اکسا

 

حمایت از پناهجویان ، حمایت از کودکان کار ، حمایت از

زنان ، حمایت از مشاغل خانگی

برگزاری ورکشاب های ورزشی و هنری / مسابقات ورزشی

و فرهنگی / آموزش دفاع شخصی و هنرهای رزمی / 

توانمندی زنان / کارآفرینی / برنامه های متنوع در بخش

ورزش و پناهنده / خیریه و حمایت از خانواده های

نیازمند / برگزاری نمایشگاه های هنری و صنایع دستی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان فرم زیر را پر نمایید