نوار تیپ آبیاری

همانطور که می‌دانید ایران در یکی از مناطق خشک جهان قرار گرفته و مقدار بارندگی سالانه آن کم می باشد.

از سوی دیگر این بارش ها دارای توزیع نامناسب زمانی و مکانی هستند. همچنین خشکسالی هایی که در سال‌های

اخیر در کشورمان اتفاق افتاده است،کشاورزان عزیز چاره ای جز استفاده مناسب از آبی که در اختیار آن ها است،

ندارند.

در بین روش های جدید نیز آبیاری قطره ای نسبت به روش های دیگر آبیاری، مزایای بیشتری دارد. در سیستم

آبیاری نوار که یکی از محصولات شرکت بهساخت می‌باشد، آب در نزدیکی منطقه توسعه ریشه گیاه به زمین داده

می‌شود، تا مساحت و عمق کوچکی از سطح خاک خیس شود.

با استفاده از روش آبیاری قطره‌ای می توان تلفات آب را به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش داد.

صرفه جویی در مصرف آب و افزایش سطح زیر کشت، کافی است تا در انتخاب نوار آبیاری درنگ نکنیم.کشاورزان

عزیز صرفه جویی در مصرف آب، سموم و کود، یکنواختی مناسب ریزش آب بین تمامی قطره چکان ها، افزایش

عملکرد محصول و همچنین رشد و رسیدن یکنواخت محصول از مزایای نوار آبیاری بهساخت می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید