اشتراک ویژه

 

اشتراک VIP بانک مشتری ایران

 

   در  حال حاضر فقط به مشتریان داخل کشور ارائه میشود شما می توانید با خرید اشتراک VIP از پکیج خدمات شامل :  ۱۰ آگهی ویژه در سال – نشر گسترده آگهی در ۱۰۰ سایت همکار – بسته تبلیغات بنری به ارزش ۵۰۰ هزار تومان – خدمات ایمیل مارکتینگ به ارزش ۳۰۰ هزار تومان

 

یکساله به مدت محدود ۹۸۰ هزار تومان
یکساله به مدت محدود ۴۸۰ هزار تومان

    میتوانید آزادانه ثبت نام خود را حقوقی یا حقیقی انجام دهید
  • در صورت انتخاب ثبت نام بصورت حقوقی مورد نیاز است
  • قیمت: ۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال